4

Date:
NÁVRH:
Eva Horváthová
STYLING:
Zuzana Haláková
FOTO:
Otto Vollmann